Loading...
Home 2022-11-24T15:40:38+00:00

OM KRIM

VI BACKAR UPP DIG.

Vi på KRIM advokater är ett team av erfarna försvarsadvokater. Vi är professionella, drivna och har alltid dig i fokus.

För att uppfylla vår målsättning om god tillgänglighet har KRIM advokater en stab av medarbetare redo att bistå dig. Med kontor nära Stockholms centralstation har vi närhet till kommunikationer och kan snabbt vara på plats där vi behövs.

Välkommen till KRIM advokater – vi backar upp dig.

Arbetsområden

ARBETSOMRÅDEN

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

KRIM advokaters främsta fokus är uppdraget som offentlig försvarare. Med vår breda erfarenhet kan vi erbjuda tjänster även inom andra juridiska områden.

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för ett brott kan vi hjälpa dig. Som din försvarsadvokat är vi med dig hela vägen. Vi har mångårig erfarenhet av försvararuppdrag och det gör att du kan känna dig trygg genom hela processen.

Behöver du hjälp, kontakta någon av våra försvarsadvokater. Ring 08-545 530 30 eller skicka e-post till info@krimadvokater.se.

Här kan du läsa mer om offentliga försvarare:
https://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Atalad/Offentlig-forsvarare

ÖVRIGA UPPDRAG

Målsägandebiträde
Som brottsoffer har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Vi finns vid din sida under pågående process och uppdaterar dig ständigt gällande ditt ärende. Vi hjälper till med ditt skadeståndsanspråk och ser till att du är bekväm i rättssalen.

Socialrätt
KRIM advokater har erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i frågor avseende tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT.

Familjerätt
KRIM advokater hjälper dig med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi åtar oss också uppdrag gällande ekonomisk familjerätt, såsom arv, testamente, bodelningar, äktenskapsförord och samboavtal.

Migrationsrätt
KRIM advokater bistår dig gällande asylärenden och frågor rörande uppehållstillstånd.

Behöver du vår hjälp så är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring 08-545 530 30 eller skicka e-post till info@krimadvokater.se.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information, vänligen se www.advokatsamfundet.se

KRIMpodden

KRIMPODDEN

I HUVUDET PÅ EN FÖRSVARSADVOKAT

KRIMpodden – podcasten med och av KRIM advokater

Hör KRIM advokaters Ulrika Borg och Lotta Wirén samtala om aktuella ämnen som rör sig i huvudet på en försvarsadvokat. KRIMpodden finns att lyssna på via iTunes , på Spotify och i övrigt där poddar finns.

MEDARBETARE

MEDARBETARE

ULRIKA BORG
ULRIKA BORGAdvokat och delägare
Ulrika Borg har mångårig erfarenhet som brottmålsadvokat, framförallt som offentlig försvarare. Ulrika Borg är ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Ulrika undervisar i straffrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet samt håller kurser för yrkesverksamma advokater.

Ulrika har utöver sitt arbete som advokat många förtroendeuppdrag, bland annat sitter hon med i Kriminalvårdens insynsråd och är även flitigt anlitad för att kommentera straff- och processrättsliga frågor i media. Ulrika är en av rösterna i KRIMpodden som hon gör tillsammans med byråkollegan Lotta Wirén.

08-545 530 30
070-958 56 82

PETRA EKLUND
PETRA EKLUNDAdvokat och delägare
Petra Eklund har en bakgrund inom affärsjuridiken men har sedan flera år tillbaka arbetat med humanjuridik. Petras huvudsakliga inriktning är brottmål och hon företräder främst klienter som offentlig försvarare men även som målsägandebiträde.

Förutom brottmål har Petra mångårig erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden såsom LVU och LPT. Hon åtar sig även uppdrag gällande tvistemål inom det affärsjuridiska området. Petra talar, förutom svenska och engelska, även franska.

08-545 530 30

LOUISE GUNVÉN
LOUISE GUNVÉNAdvokat och delägare
Louise Gunvén arbetar främst med brottmål och har mångårig erfarenhet av att företräda klienter, inte sällan i mycket omfattande mål. Hon har också ett stort engagemang i sin roll att företräda klienter i migrationsärenden.

Louise är ordförande för organisationen Advokater utan Gränser och har genomfört flertalet rättegångsbevakningar utomlands samt håller frekvent föredrag om rättssäkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter och om rollen som advokat i Sverige. Louise talar förutom svenska och engelska även franska.

08-545 530 30

GHITA HADDING WIBERG
GHITA HADDING WIBERGAdvokat och delägare
Ghita Hadding Wiberg har mångårig erfarenhet som brottmålsadvokat och har biträtt mängder av klienter i flertalet uppmärksammade brottmål. Ghita är också en flitigt anlitad föreläsare för bland annat andra yrkesverksamma advokater och Domstolsverket.

Ghita har varit styrelseledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse och besitter tack vare sin bakgrund som fiskal i kammarrätten även särskilt god kompetens i förvaltingsrättsliga ärenden.

08-545 530 30

ANNIKA NISSER
ANNIKA NISSERAdvokat och delägare
Annika Nisser har lång erfarenhet av arbete på advokatbyrå och hennes främsta inriktning är brottmål. Annika har företrätt klienter i omfattande mål både som försvarsadvokat och målsägandebiträde.

Annika syns ofta i media då hon blir anlitad för att kommentera straffrättsliga frågor i aktuella och uppmärksammade mål och har förutom brottmål även mångårig erfarenhet av att företräda klienter i vårdnadstvister och förvaltningsrättsliga ärenden.

08-545 530 30

LOTTA WIRÉN
LOTTA WIRÉNAdvokat och delägare
Lotta Wirén har en bakgrund inom kriminologin och har ett särskilt intresse för rättsmedicinska frågor. Hennes huvudsakliga inriktning är brottmål och hon syns även ofta i media när hon blir anlitad för att kommentera aktuella och uppmärksammade mål.

Lotta är en av rösterna i KRIMpodden som hon gör tillsammans med byråkollegan Ulrika Borg. Förutom svenska och engelska talar Lotta även flytande tyska.

08-545 530 30

JESSICA ENGMAN LODÉN
JESSICA ENGMAN LODÉNAdvokat
Jessica Engman har flerårig erfarenhet av arbete inom brottmål och familjerätt. Hon företräder klienter som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister och biträder klienter i ärenden gällande tvångsvård.

Jessica har ett särskilt intresse för mål rörande brott mot kvinnor och barn. Hon har flerårig erfarenhet av arbete på kvinnojour och har haft förtroendeuppdrag på riksnivå. Jessica talar svenska och engelska.

08-545 530 30

JESSICA HELLBOM
JESSICA HELLBOMAdvokat
Jessica tog juristexamen 2017 och har erfarenhet från advokatbyrå i Stockholm och Norrbotten. Hon har även arbetat på Skatteverket.

Jessica arbetar huvudsakligen med brottmål, LVU, asylrätt samt som ombud i familjemål. Hon företräder även klienter i civilrättsliga tvister.

08-545 530 30

NATHALIE PALM
NATHALIE PALMAdvokat
Nathalie Palm har arbetat med brottmål och familjerätt under många år. Hon företräder klienter som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig uppdrag i bodelningsärenden samt företräder klienter i vårdnadstvister. Hon biträder därutöver klienter i migrationsmål och ärenden gällande tvångsvård.

Nathalie har även ett stort intresse och god erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Nathalie talar svenska, engelska och tyska.

08-545 530 30

ELISABETH PETTERSSON
ELISABETH PETTERSSONBiträdande jurist
Elisabeth Pettersson arbetar inom byråns samtliga rättsområden, främst som särskild företrädare för barn och målsägandebiträde i brottmål samt ärenden gällande LVU och familjerätt.

Elisabeth har utöver en juristexamen också en examen i företagsekonomi, ett mångårigt engagemang för barn och ungdomar, samt särskilda kunskaper om internetrelaterad brottslighet för vilket hon bl.a. har anlitats som föreläsare av skolor och nämndemän.

08-545 530 30
070-746 45 74

MICHAELA ANDERSSON
MICHAELA ANDERSSONParalegal
Michaela Andersson arbetar med byråns samtliga rättsområden och bistår advokaterna med administrativa sysslor.

08-545 530 30

PERSONUPPGIFTER

HOS OSS ÄR DU TRYGG.

På KRIM advokater värnar vi om din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, oavsett om du kontaktar oss via mail eller telefon eller besöker www.krimadvokater.se.

Läs mer om vår integritetspolicy HÄR.

KONTAKT

KRIM ADVOKATER

Besöksadress: Bolinders Plan 2

Box 377, 101 27 Stockholm
Tel +46 8-545 530 30
info@krimadvokater.se