OM KRIM

VI BACKAR UPP DIG.

Vi på KRIM advokater är ett team av erfarna försvarsadvokater. Vi är professionella, drivna och har alltid dig i fokus.

För att uppfylla vår målsättning om god tillgänglighet har KRIM advokater en stab av medarbetare redo att bistå dig. Med kontor nära Stockholms centralstation har vi närhet till kommunikationer och kan snabbt vara på plats där vi behövs.

Välkommen till KRIM advokater – vi backar upp dig.

ARBETSOMRÅDEN

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

KRIM advokaters främsta fokus är uppdraget som offentlig försvarare. Med vår breda erfarenhet kan vi erbjuda tjänster även inom andra juridiska områden.

OFFENTLIG FÖRSVARARE

Om du är misstänkt för ett brott kan vi hjälpa dig. Som din försvarsadvokat är vi med dig hela vägen. Vi har mångårig erfarenhet av försvararuppdrag och det gör att du kan känna dig trygg genom hela processen.

Behöver du hjälp, kontakta någon av våra försvarsadvokater. Ring 08-545 530 30 eller skicka e-post till info@krimadvokater.se.

Här kan du läsa mer om offentliga försvarare:
https://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Atalad/Offentlig-forsvarare

ÖVRIGA UPPDRAG

Målsägandebiträde
Som brottsoffer har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Vi finns vid din sida under pågående process och uppdaterar dig ständigt gällande ditt ärende. Vi hjälper till med ditt skadeståndsanspråk och ser till att du är bekväm i rättssalen.

Socialrätt
KRIM advokater har erfarenhet av uppdrag som offentligt biträde i frågor avseende tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT.

Familjerätt
KRIM advokater hjälper dig med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi åtar oss också uppdrag gällande ekonomisk familjerätt, såsom arv, testamente, bodelningar, äktenskapsförord och samboavtal.

Migrationsrätt
KRIM advokater bistår dig gällande asylärenden och frågor rörande uppehållstillstånd.

Behöver du vår hjälp så är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring 08-545 530 30 eller skicka e-post till info@krimadvokater.se.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information, vänligen se www.advokatsamfundet.se

KRIMPODDEN

I HUVUDET PÅ EN FÖRSVARSADVOKAT

KRIMpodden – podcasten med och av KRIM advokater

Hör KRIM advokaters Ulrika Borg och Lotta Wirén samtala om aktuella ämnen som rör sig i huvudet på en försvarsadvokat. KRIMpodden finns att lyssna på via iTunes , på Spotify och i övrigt där poddar finns.

MEDARBETARE

ULRIKA BORG
ULRIKA BORGAdvokat och delägare
Ulrika Borg har mångårig erfarenhet som brottmålsadvokat, framförallt som offentlig försvarare. Hon har ett starkt engagemang för advokatyrket och är ledamot både av Advokatsamfundets disciplinnämnd och Kriminalvårdens insynsråd.

Utöver det undervisar Ulrika Borg i straffrätt på juristprogrammet vid Stockholms universitet samt håller kurser för yrkesverksamma advokater. Hon är flitigt anlitad för att kommentera straff- och processrättsliga frågor i media. Ulrika Borg är också en av rösterna i KRIMpodden som hon gör tillsammans med byråkollegan Lotta Wirén.

08-545 530 30
070-958 56 82

PETRA EKLUND
PETRA EKLUNDAdvokat och delägare
Petra Eklund har en bakgrund inom affärsjuridiken men har sedan flera år tillbaka i huvudsak arbetat med humanjuridik där hennes inriktning är framförallt brottmål. Hon företräder främst klienter som offentlig försvarare men även som målsägandebiträde.

Förutom brottmål har Petra Eklund mångårig erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden såsom LVU och LPT. Hon åtar sig även uppdrag gällande tvistemål inom det affärsjuridiska området. Petra Eklund talar, förutom svenska och engelska, även franska.

08-545 530 30

LOUISE GUNVÉN
LOUISE GUNVÉNAdvokat och delägare
Louise Gunvén arbetar främst med brottmål och har mångårig erfarenhet av att företräda klienter, inte sällan i mycket omfattande mål. Hon har också ett stort engagemang i sin roll att företräda klienter i migrationsärenden.

Louise Gunvén är ordförande för organisationen Advokater utan Gränser som har genomfört flertalet rättegångsbevakningar utomlands och håller frekvent föredrag om rättssäkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter och om rollen som advokat i Sverige. Hon talar förutom svenska och engelska även franska.

08-545 530 30

GHITA HADDING WIBERG
GHITA HADDING WIBERGAdvokat och delägare
Ghita Hadding Wiberg har mångårig erfarenhet som brottmålsadvokat och har biträtt mängder av klienter i flertalet uppmärksammade brottmål. Tack vare sin bakgrund som fiskal i kammarrätten besitter hon även särskilt god kompetens i förvaltingsrättsliga ärenden.

Ghita Hadding Wiberg har varit styrelseledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse och är numera ledamot i Advokatsamfundets tillsynskommitté. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare av bland annat andra yrkesverksamma advokater och Domstolsverket.

08-545 530 30

ANNIKA NISSER
ANNIKA NISSERAdvokat och delägare
Annika Nisser har lång erfarenhet av arbete på advokatbyrå och hennes främsta inriktning är brottmål. Annika har företrätt klienter i omfattande mål både som försvarsadvokat och målsägandebiträde.

Annika Nisser sitter med i styrelsen för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och kommenterar ofta straffrättsliga frågor i media. Förutom brottmål har hon även mångårig erfarenhet av att företräda klienter i förvaltningsrättsliga ärenden.

08-545 530 30

LOTTA WIRÉN
LOTTA WIRÉNAdvokat och delägare
Lotta Wirén har en bakgrund inom kriminologin och har ett särskilt intresse för rättsmedicinska frågor. Hennes huvudsakliga inriktning är brottmål och hon syns även ofta i media när hon blir anlitad för att kommentera aktuella och uppmärksammade mål.

Lotta Wirén är en av rösterna i KRIMpodden som hon gör tillsammans med byråkollegan Ulrika Borg. Förutom svenska och engelska talar hon även flytande tyska.

08-545 530 30
073-364 94 91

JESSICA ENGMAN LODÉN
JESSICA ENGMAN LODÉNAdvokat
Jessica Engman Lodén har flerårig erfarenhet av arbete inom brottmål och familjerätt. Hon företräder klienter som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister och biträder klienter i ärenden gällande tvångsvård.

Jessica Engman Lodén har ett särskilt intresse för mål rörande brott mot kvinnor och barn. Hon har flerårig erfarenhet av arbete på kvinnojour och har haft förtroendeuppdrag på riksnivå. Hon talar svenska och engelska.

08-545 530 30
070-143 47 67

NATHALIE PALM
NATHALIE PALMAdvokat
Nathalie Palm har arbetat med brottmål och familjerätt under många år. Hon företräder klienter som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag i bodelningsärenden samt företräder klienter i vårdnadstvister. Hon biträder därutöver klienter i migrationsmål och ärenden gällande tvångsvård.

Nathalie Palm har även ett stort intresse och god erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Hon talar svenska, engelska och tyska.

08-545 530 30

ELISABETH PETTERSSON
ELISABETH PETTERSSONAdvokat
Elisabeth Pettersson arbetar främst med brottmål; som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon har ett mångårigt engagemang för barn och ungdomar samt särskilda kunskaper om internetrelaterad brottslighet för vilket hon bl.a. har anlitats som föreläsare av skolor och nämndemän.

Elisabeth Pettersson har utöver en juristexamen också en examen i företagsekonomi. Förutom brottmål åtar hon sig även uppdrag gällande tvångsvård (LVU, LVM, LPT), som bodelningsförrättare och som ombud i familjerättsliga ärenden.

08-545 530 30
070-746 45 74

VIOLETA BUKERA
VIOLETA BUKERABiträdande jurist
Violeta Bukera åtar sig uppdrag inom samtliga av byråns rättsområden. Hon arbetar framför allt som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål men även som offentligt biträde i migrationsrätt och i ärenden gällande tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV). Hon åtar sig även uppdrag som ombud i familjerättsliga ärenden.

Vid sidan av studierna har Violeta Bukera varit engagerad i Oskyldighetsprojektet där hon har arbetat med resningsansökningar i brottmål. Hon ger sig gärna in i den juridiska debatten och hennes debattartiklar går bland annat att läsas i Dagens Juridik. Hon har även varit aktiv i arbetet med Oskyldighetspodden och Centrum för rättvisas podd. Utöver svenska och engelska talar Violeta Bukera även serbiska/bosniska/kroatiska.

08-545 530 30
070-782 83 95

HANNA BERGMAN
HANNA BERGMANParalegal
Hanna Bergman arbetar med byråns samtliga rättsområden och bistår advokaterna med administrativa sysslor.

08-545 530 30

LINNÉA BURSELL
LINNÉA BURSELLParalegal
Linnéa Bursell arbetar med byråns samtliga rättsområden och bistår advokaterna med administrativa sysslor.

08-545 530 30

PERSONUPPGIFTER

HOS OSS ÄR DU TRYGG.

På KRIM advokater värnar vi om din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, oavsett om du kontaktar oss via mail eller telefon eller besöker www.krimadvokater.se

Läs mer om vår integritetspolicy HÄR.

KONTAKT

KRIM ADVOKATER

Bolinders Plan 2, 1 tr.
112 24 Stockholm
Tel +46 8-545 530 30
info@krimadvokater.se